MONITORING

Accurate monitoring is essentieel voor de continuiteit van uw onderneming. Door een accurate monitoring bent u in staat vroegtijdig signalen van problemen of knelpunten te signaleren die hierdoor sneller aangepakt kunnen worden. Hierbij valt onder andere te denken aan het monitoren van hardware, servers, services, reactietijden en schijfruimte.

H2B biedt een betrouwbare, veilige en felxibele oplossing. Onze open source netwerk applicatie is naar eigen wensen aan te passen. Het systeem controleert een grote diversiteit aan hardware, besturingsystemen en netwerkcomponenten. Daarbij is ons systeem 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar.

Ons systeem geeft een zeer overzichtelijk beeld van de status van de netwerkomgeving. Hierbij kunnen alarmen gemeld worden via email, smartphone, een dashboard of eventueel sms.

Naast de implementatie van ons monitoringssysteem kunt u ook bij H2B een servicecontract afsluiten waardoor wij uw netwerk mede in de gaten houden waardoor wij als eerste op de hoogte zijn bij uitval van uw netwerk waarop wij direct actie kunnen ondernemen.

Analyse

Voordat we ons monitoringssysteem kunnen implementeren, gaan we eerst een gedegen analyse maken van het netwerk en netwerkcomponenten. Wat zijn de aandachtsgebieden waarop we ons gaan richten en hoe gaan we het monitoringssysteem inrichten zodoende dit aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten.

Implementatieproject

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het netwerksysteem en de netwerkcomponenten installeren wij ons monitoringssysteem. Gedurende deze fase richten wij het basissysteem in en maken wij bijvoorbeeld koppelingen met de mailserver ten behoeve van emailnotificaties.

De volledige operationele configuratie zal aan het eind van deze fase van het project afgerond zijn, zodoende het monitoringssysteem operationeel is.

Training & documentatie

Nadat het monitoringssysteem volledig ingericht is, zullen wij een volledige documentatie opleveren.

Daarbij trainen wij uw medewerkers zodoende zij voldoende instructie hebben om het systeem zelfstandig te beheren.

Ook vindt gedurende deze fase de nazorg plaats, waarbij de laatste puntjes op de I worden gezet.

Ons Stappenplan

H2B biedt u een duidelijk stappenplan dat tot een succesvolle implementatie van ons monitoringssysteem leidt.

Stap 1. De analyse

Stap 2. De implementatie van het monitoringssysteem

Stap 3. Documentatie, training en nazorg

Wij werken graag met uw samen om de monitoring van uw organisatie te verbeteren.

Neem vrijblijvend contact met ons op.